Изграждане на самостоятелни обекти в производствени халета